Evenimentul anului pentru pasionatii de arta culinara
3 decembrie 2024 • Hotel JW Marriott

Regulament concurs Electrolux

REGULAMENT: “Combate risipa alimentara” din data de 09.12.2021 – 10.12.2021

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI. DURATA

1. Concursul “Combate risipa alimentara” (numit in cele ce urmeaza Concurs/Campanie promotionala), este organizat de catre societatea Electrolux Romania S.A. cu sediul in Mun. Satu Mare, Calea Traian 23-29, jud. Satu Mare, Punct de lucru in Bd. Aviatorilor nr. 41, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J30/1/1990, cod fiscal RO2385817, cont bancar RO97CITI0000000725011075, reprezentata de Bogdan Neagu – Sales Division Manager si Lucian Vasilescu – Financial Controller, denumita in continuare Organizator. 

1.2. Campania promotionala se va derula in conformitate cu prezentul regulament (“Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii. Campania este organizata si se desfasoara in cadrul evenimentului Food Bloggers Conference 2021 (https://www.foodbloggers.ro/), eveniment ce va avea loc in format hibrid, atat online, pe pagina organizatorului https://www.facebook.com/FoodBloggers.ro, cat si fizic, in cladirea Hotelului J.W.Marriott. Scopul concursului este de a promova si informa participantii la eveniment despre gama de electrocasnice intuitive Electrolux, precum si recompensarea participantilor care dau curs cererii din mecanismul de concurs (Sectiunea 3 din regulament), ca urmare a tragerii la sorti a inscrierilor, conform acestui regulament. 

1.3. Campania se va desfasura in perioada 09.12.2021 – 10.12.2021, ora 23:59, in cadrul evenimentului FoodBloggers 2021, prin intermediul agentiei GOLIN HARRIS PUBLIC RELATIONS SA, persoana juridica romana, cu sediul in Str. Grigore Alexandrescu nr. 89-97, Corpul B, et. 4, modul A, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/4863/1998, CIF RO10596424, inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 18027 reprezentata prin Irina Roncea, Director General (denumita in cele ce urmeaza Agentia sau Imputernicit 1), dar si prin intermediul organizatorului evenimentului FoodBloggers, EVENSYS CONSULT SRL cu sediul in Bucuresti, str. Pictor Ion Negulici nr. 32,  sector 1 tel: 021-2317213, fax 021- 2317216, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/3885/2006, CIF RO 18459449, (denumit in cele ce urmeaza Organizator Eveniment sau Imputernicit 2). Premiul va fi livrat prin intermediul societatii de curierat FAN COURIER EXPRESS SRL, avand sediul in Municipiul Bucuresti, Soseaua Fabrica de Glucoza nr. 11C, Sector 2, avand numar de inregistrare la Registrul Comertului J40/4014/2001, CUI: 13838336 (denumit in continuare Subimputernicit al Agentiei), careia ii va fi pus la dispozitie premiul si informatiile necesare pentru livrare, de catre Agentie.

1.4. Respectarea modului de derulare a Concursului conform prevederilor din prezentul Regulament este obligatorie pentru participanti. 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si / sau inceta desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu cel putin 24 de ore inainte de data la care orice modificare / completare la Regulament va deveni aplicabila. Orice modificari / completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale ce vor fi comunicate catre public si care vor intra in vigoare prin publicarea la acest link http://foodbloggers.ro/regulament-concurs-electrolux

Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive si toti participantii inregistrati pana la momentul modificarii vor beneficia de drepturile deja obtinute. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru luarea la cunostinta a modificarilor de catre participanti, atata timp cat acestea sunt afisate la acest link http://foodbloggers.ro/regulament-concurs-electrolux

1.5. Platformele de social media Facebook si Instagram nu sunt sponsori, endorseri sau asociati in orice fel cu aceasta Campanie.

1.6. Conditiile de inscriere si mecanismul de desfasurare a Campaniei sunt detaliate la Sectiunea 3 de mai jos.

SECTIUNEA 2. DREPTUL DE PARTICIPARE

2.1. La aceasta Campanie promotionala poate participa orice persoana fizica participanta la evenimentul din data de 09.12.2020, prezenta fizic sau online, care are varsta de minimum 18 ani impliniti la data inceperii Concursului. 

2.2. Pentru a participa la concurs, participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

· sa aiba varsta de minimum 18 ani impliniti la data inceperii Concursului;

· sa urmeze toti pasii indicati de catre Agentie, Organizator si Imputernicit 2 de la postarea de concurs publicata pe pagina Imputernicitului https://www.facebook.com/FoodBloggers.ro

· sa nu stearga comentariul publicat la postarea de concurs, acesta fiind verificat in vederea validarii; 

· sa respecte prevederile prezentului Regulament si sa indeplineasca conditiile acestuia. 

Nu sunt eligibili a participa la Concurs angajatii Organizatorilor, ai Agentiei, ai Imputernicitului si ale celorlalte companii implicate in organizarea si derularea Campaniei promotionale, precum si a membrilor familiilor acestora pana la gradul I inclusiv. 

2.3. Campania este destinata tuturor membrilor participanti la eveniment, in format fizic sau online, care indeplinesc conditiile mentionate la art.2.1 si 2.2. de mai sus si care sunt interesati sa participe la campanie. Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a acestui Regulament.

2.4. Participantilor la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare, cu exceptia cheltuielilor necesare de participare la desfasurarea Campaniei (cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea inscrierii in Campanie). Cheltuielile mai sus prevazute nu sunt si nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” in sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile ulterioare.

2.5. Castigatorii desemnati in urma extragerii sunt beneficiarii premiului atribuit si nu pot ceda drepturile asupra premiului castigat altor persoane. 

2.6. Sunt descalificate automat persoanele care participa la Concurs utilizand o identitate falsa. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat castigator in cazul in care acesta nu a furnizat date corecte de contact, s-a inscris utilizand date false sau incearca sa influenteze Concursul prin modalitati frauduloase sau nu respecta prevederile Regulamentului. 

SECTIUNEA 3. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

3.1. Pentru a participa la Campanie, persoanele interesate trebuie sa:

· sa se logheze in propriile conturi de Facebook;

· sa acceseze postarea de concurs de pe pagina de Facebook a evenimentului https://www.facebook.com/FoodBloggers.ro;

· sa publice un comentariu la postarea de concurs in care sa mentioneze un gest pe care il fac chiar la ei acasa pentru a combate risipa alimentara

· sa nu stearga comentariul postat in sectiunea de comentarii

3.2. In termen de o zi lucratoare de la terminarea Campaniei, Agentia va face o verificare a postarilor care respecta toate cerintele din sectiunea 3.1. Vor fi descalificate postarile care nu intrunesc cerintele enuntate; in baza de date din care se va face tragerea la sorti vor intra doar postarile publicate care sunt conforme mecanismului de concurs si sunt transmise cu respectarea regulamentului, inclusiv a conditiilor de participare. Tragerea la sorti va fi la o zi lucratoare de la realizarea validarea inscrierilor. Vor fi extrasi trei posibili castigatori si trei rezerve. Lista va contine doar numele participantilor, asa cum apar in inscrierea lor pe Facebook. Un utilizator poate participa/se poate inscrie de mai multe ori, cu mai multe comentarii diferite, insa poate fi ales castigator o singura data.

3.3. Pentru a fi validata inscrierea unui participant in Campanie, acesta trebuie sa indeplineasca simultan toate conditiile de mai sus. Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:

a. pentru inscrierile incomplete sau incorecte;

b. pentru intreruperile neanuntate ale serviciului de internet si/sau a serverului furnizorului de internet al participantului datorita aglomerarii retelelor de internet pe perioadele de trafic intens. 

3.4. Procedura de validare a castigatorilor si de acordare a premiilor este descrisa la Sectiunea 5 de mai jos.

SECTIUNEA 4. PREMIILE CAMPANIEI 

In cadrul acestei Campanii se acorda 3 premii, fiecare constand intr-un Blender Explore 6 (model E6TB1-4CW).Valoarea comerciala totala bruta a unui premiul este de 369,99 lei (TVA inclus), iar valoarea comerciala totala a premiilor este de 1.109,97 lei (TVA inclus).

Premiile se acorda prin tragere la sorti, la finalul Campaniei, conform sectiunii 5 de mai jos. 

Se vor alege 3 castigatori si 3 rezerve. 

SECTIUNEA 5. ACORDAREA PREMIILOR SI VALIDAREA CASTIGATORILOR

5.1. In termen de 1 zi lucratoare de la incheierea concursului, Agentia va finaliza lista ce contine toate inscrierile validate conform art.3.2 de mai sus. In termen de 1 zi lucratoare de la centralizarea si validarea inscrierilor, Agentia va face extragerea potentialilor castigatori si a rezervelor, cu ajutorul platformei randokm.org. Vor fi extrasi 3 potentiali castigatori, apoi vor fi extrase 3 rezerve, cate una pentru fiecare castigator. Aceasta lista va fi comunicata imediat Organizatorului. 

5.2. In termen de 1 zile lucratoare de la extragere, Imputernicitul 2 va anunta oficial, in postarea de concurs publicata pe pagina Imputernicitului 2 https://www.facebook.com/FoodBloggers.ro castigatorii extrasi si validati in prealabil cu Organizatorul. Fiecare castigator va trebui sa trimita, printr-un mesaj privat, pe pagina de Facebook Electrolux https://www.facebook.com/Electroluxromania urmatoarele informatii necesare pentru contactarea, validarea castigului si intrarea in posesia premiului: nume complet, copie C.I. (buletin), adresa de livrare si numar de telefon. 

Raspunsul potentialului castigator reprezinta exprimarea acordului expres si neechivoc al acestuia pentru introducerea datelor personale in baza de date a Organizatorului, prelucrarea datelor de Organizator si/sau Agentie in vederea validarii si atribuirii premiului. 

5.3. Netrimiterea mesajului de raspuns in termenul mentionat in art 5.2 de mai sus, neconfirmarea participarii la Campanie, constatarea neindeplinirii unor conditii de participare impuse prin prezentul Regulament sau refuzul potentialului castigator, manifestat expres si neechivoc, cu privire la comunicarea datelor sale personale, duce la invalidarea ca potential castigator si pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, iar reprezentantii Organizatorului vor proceda la desemnarea unui alt castigator dintre rezervele extrase. Procedura de anuntare a unei rezerve este aceeasi cu cea descrisa mai sus. In cazul in care rezerva/rezervele nu se pot valida, Organizatorul nu va mai atribui premiul ramas.

5.4. Premiul va fi livrat castigatorului de catre Organizator prin intermediul Agentiei, prin curier, in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la validarea efectuata conform sectiunii 5 si dupa semnarea si trimiterea catre Agentie a procesului verbal din anexa 2 a prezentului regulament.

5.5. Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alt/alte bunuri. In cazul refuzului vreunui castigator de a beneficia de premiu (refuzul insemnand ca acesta nu doreste sa intre in posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres si neechivoc), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform dispozitiilor prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, Organizatorul urmand a trece la validarea altui castigator (dintre rezervele extrase in urma tragerii la sorti). In cazul in care Organizatorul nu poate valida drept castigator un alt participant, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiul ramas neacordat.

5.6. Lista cu castigatorii validati ai Campaniei va fi publicata de catre Imputernicit 2 prin intermediul Agentiei pe https://www.facebook.com/FoodBloggers.ro, printr-un update la postarea de concurs, in cel mult 1 zi lucratoare de la extragere. 

SECTIUNEA 6. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

6.1. Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, participantii si castigatorii isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului (a carei notificare a fost inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal la nr.2220), operata de catre Agentie, in calitate de imputernicit al Organizatorului. Datele cu caracter personal vor fi stocate: in cazul Participantilor, pana la desemnarea castigatorilor Campaniei, iar in cazul castigatorilor, pentru o perioada egala cu durata stabilita de lege privind pastrarea in evidenta a documentelor financiar-contabile.

6.2.Tuturor participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile in conformitate cu Regulamentul General privind Protectia Datelor (General Data Protection Regulation – GDPR) – (Regulamentul (UE) 2016/679): dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a depune plangere in fata unei autoritati de supraveghere. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii la Campanie vor trimite Organizatorului pe adresa sediului social, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

SECTIUNEA 7. FORTA MAJORA

7.1. In intelesul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

7.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1351 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora. 

SECTIUNEA 8. LITIGII SI FRAUDE

8.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

8.2. Eventualele reclamatii legate de derularea si implementarea Campaniei se vor putea trimite pe durata acesteia, asa cum este reglementata in prezentul Regulament pe urmatoarea adresa: Electrolux Romania SA, cu sediul in Mun. Satu Mare, Calea Traian 23-29, jud. Satu Mare sau la punctul de lucru din Bd. Aviatorilor nr. 41, sector 1, Bucuresti in termen de 30 de zile dupa publicareai castigatorilor. Dupa acest termen de 30 de zile, conform acestui Regulament, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio contestatie referitoare la participarea la Campanie, validarea castigatorilor si atribuirea premiului.

8.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE

9.1. Agentia se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate castigatorilor in conformitate cu legislatia in vigoare privind impozitul pe venit. Pentru premiul acordat in cadrul prezentei campanii nu se aplica impozit.

9.2. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiul sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor. 

SECTIUNEA 10. DIVERSE

10.1. Prin participarea la Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor acestui Regulament.

10.2. Campania nu e sponsorizata, sustinuta sau administrata de, sau in asociatie cu Facebook sau Instagram. Participantii la aceasta Campanie inteleg ca informatiile furnizate de catre ei in cadrul Campaniei sunt destinate Organizatorului si nu sunt adresate catre Facebook. Informatiile pe care participantii le furnizeaza vor fi utilizate doar de Organizator prin intermediul Agentiei, in conditiile prezentului Regulament. Orice intrebari, comentarii, reclamatii in legatura cu aceasta Campanie, urmeaza a fi adresate conform art 8.2 de mai sus.

10.3. Campania poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Campania, dupa anuntarea prealabila a publicului.

10.4. Regulamentul Campaniei este publicat pe https://www.facebook.com/FoodBloggers.rosi pehttp://foodbloggers.ro/regulament-concurs-electroluxsi va fi disponibil gratuit oricarui solicitant pe toata perioada Campaniei. 

ANEXA nr. 1

La Regulamentul Oficial al Campaniei – “Combate risipa alimentara” 

– Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –

1. Date privind operatorul de date cu caracter personal  imputernicitul 1 si subimputernicitul Agentiei

Electrolux Romania S.A., actionand in scopul prezentei Campanii in calitate de operator de date, va comunica aceasta Nota de informare in format prescurtat (in continuare „Nota de informare”), pentru a va oferi o imagine de ansamblu asupra practicilor sale cu privire la colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal (in continuare „Prelucrarea”), a informatiilor de orice fel (de pilda numele, numarul de telefon, adresa de livrare a premiului castigat) despre dumneavoastra (in continuare „Date cu caracter personal”), in legatura cu participarea dumneavoastra la Campanie.

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

Electrolux Romania S.A. cu sediul in Mun. Satu Mare, Calea Traian 23-29, jud. Satu Mare, Punct de lucru in Bd. Aviatorilor nr. 41, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J30/1/1990, cod fiscal RO2385817, cont bancar ro97citi0000000725011075, reprezentata de Bogdan Neagu – Sales Division Manager si Lucian Vasilescu – Financial Controller, denumita in continuare Organizator, 

prin intermediul GOLIN HARRIS PUBLIC RELATIONS S.A., cu sediul in Str. Grigore Alexandrescu nr. 89-97, Corpul B, etaj 4, modul A, Sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/4863/1998, Cod unic de inregistrare RO 10596424, avand numar de notificare la ANSPDCP 18027, in calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit 1”). 

Dar si prin intermediul organizatorului evenimentului FoodBloggers, EVENSYS CONSULT SRL cu sediul in Bucuresti, str. Pictor Ion Negulici nr. 32,  sector 1 tel: 021-2317213, fax 021- 2317216, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/3885/2006, CIF RO 18459449, (denumit in cele ce urmeaza Imputernicit 2)

Premiile vor fi livrate prin intermedul Societatii FAN COURIER EXPRESS SRL, avand sediul in Municipiul Bucuresti, Soseaua Fabrica de Glucoza nr. 11C, Sector 2, avand numar de inregistrare la Registrul Comertului J40/4014/2001, CUI: 13838336, in calitate de subimputernicit al Agentiei.

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele: 

Email: contact@electrolux.ro; adresa de corespondenta: Bd. Aviatorilor nr. 41, sector 1, Bucuresti, in atentia DPO.

2. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

1. Nume si prenume 

3. CNP 

4. Numar de telefon 

5. Adresa de livrare a premiului 

Agentia va furniza subimputernicitului premiile pentru fiecare castigator in parte precum si urmatoarele informatii cu caracter personal – nume, prenume, adresa de domiciliu/resedinta, numar de telefon, necesare pentru urmatorul scop : livrare premii campanie.

Subimputernicitul Agentiei va prelucra datele exclusiv in scopul livrarii premiilor catre castigatori, urmand sa pastreze aceste date pentru o perioada de maxim 60 (saizeci) de zile de la primirea lor, iar dupa acest termen, in conditiile in care scopul prelucrarii a fost indeplinit, le va sterge in totalitate.

Prelucram Datele dumneavoastra cu caracter personal, in masura permisa sau impusa de legislatia aplicabila, in scopul inscrierii dumneavoastra ca participant la Campanie sau atribuirii premiului. Datele cu caracter personal vor fi introduse in baza de date Electrolux in vederea validarii inscrierii si atribuirii premiului, pentru ca dumneavoastra sa puteti beneficia de premiul oferit de Electrolux Romania.

Una dintre cerintele esentiale ale legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal este ca orice Prelucrare a Datelor cu caracter personal trebuie sa aiba un temei legal. Electrolux Romania prelucreaza Datele dumneavoastra cu caracter personal bazandu-se pe urmatoarele temeiuri legale:

– Prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra, ca temei juridic pentru colectarea, prelucrarea si utilizarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal, astfel cum este permis de legislatia aplicabila (Art. 6(1)(a) GDPR); 

– Prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii obligatiilor legale, spre exemplu, a unor obligatii fiscale (dupa caz) (Art. 6(1)(c) GDPR);

– Prelucrarea este necesara in scopul derularii prezentei campanii, , spre exemplu, in scopuri de marketing direct (Art. 6(1)(f) GDPR).

Pentru desfasurarea in conditii optime a Campaniei, Organizatorul poate transmite Datele cu caracter personal catre imputernicitii sai, in principal prestatori de servicii din cadrul sau din afara Electrolux Romania, in vederea Prelucrarii Datelor cu caracter personal in scopurile permise, in numele nostru si numai in conformitate cu instructiunile salee, ori pentru indeplinirea obligatiilor fiscale ale acestora. Electrolux Romania va pastra controlul asupra Datelor dumneavoastra cu caracter personal si va folosi masuri tehnice si organizatorice adecvate de protectie, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea si securitatea Datelor dumneavoastra cu caracter personal in relatia cu respectivii imputerniciti, dar si cu tertii, in special pentru a va proteja datele cu caracter personal impotriva accesarii de catre terti, cat si impotriva modificarii, pierderii sau distrugerii intentionate. Aceste masuri sunt revizuite periodic si adaptate conform celor mai noi tehnologii.

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator in vederea:

-desemnarii si validarii castigatorilor;

-atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Operatorului.

-Incheierea procesul-verbal de predare primire aferent premiului/lor revendicate.

De asemenea, datele cu caracter personal pot fi prelucrate si in urmatoarele scopuri:

a) solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea premiilor; punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apararea in instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcarfi, realizarea diverselor raportari, analize si studii statisitice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora ( interesul legitim al Operatorului, in conformitate cu art. 6(1) f) din GDPR);

b) activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (obligatia legala a Operatorului, conform art. 6 (1) lit. c) din GDPR). In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate constituie temei juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage consimtamantul in orice moment. 

Participantii care refuza sa comunice sau isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru participarea in campanie nu vor fi eligibile sa participe si sa primeasca premiile oferite.

4. Destinatarii datelor cu caracter personal

Operatorul prelucreaza datele cu caracter personal pe care le furnizeaza participantii in mod direct.

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitului Operatorului precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. 

5. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Vom pastra Datele dumneavoastra cu caracter personal pe durata solicitata sau permisa de legislatia aplicabila. Ulterior, vom elimina/sterge Datele dumneavoastra cu caracter personal din sistemele si evidentele noastre si/sau vom lua masuri pentru a le anonimiza, astfel incat sa nu mai puteti fi identificat in baza acestora. 

Dupa incheierea Campaniei, datele cu caracter personal ale Participantilor sunt pastrate pentru o perioada 3 luni, dupa care vor fi anonimizate. De asemenea, datele cu caracter personal pot fi stocate pentru anumite perioade de timp dupa incheierea campaniei, astfel cum sunt acestea definitive in legislatie, ca de exemplu pentru indeplinirea obligatiilor fiscal-contabile aferente premiilor acordate. 

6. Drepturile persoanei vizate

In baza conditiilor prevazute de legislatia aplicabila (GDPR), aveti urmatoarele drepturi: 

a) Dreptul de acces: Aveti dreptul de a vi se comunica, la cerere, daca Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate, si daca da, aveti dreptul de a solicita accesarea acestora. Informatiile includ, printre altele, scopurile Prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal afectate si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le-au fost divulgate sau le vor fi divulgate Datele dumneavoastra cu caracter personal. 

Aveti dreptul de a obtine o copie a Datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru copii suplimentare, va putem percepe o taxa rezonabila, in baza costurilor administrative.

b) Dreptul la rectificare: Aveti dreptul de a obtine din partea noastra rectificarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal incorecte. In functie de scopul Prelucrarii, aveti dreptul de a completa Datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declaratii suplimentare.

c) Dreptul la stergere („dreptul de a fi uitat”): Aveti dreptul de a ne solicita sa va stergem Datele cu caracter personal.

d) Dreptul la restrictionare: Aveti dreptul de a solicita restrictionarea Prelucrarii Datelor dumneavoastra cu caracter personal. In acest caz, datele respective vor fi marcate si pot fi prelucrate de noi doar in anumite scopuri.

e) Dreptul la portabilitatea datelor: Aveti dreptul de a primi Datele dumneavoastra cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat, in format structurat, comun si care poate fi citit de aparate, si aveti dreptul de a transmite aceste date unei alte entitati fara obiectii din partea noastra.

f) Dreptul de a obiecta: Aveti dreptul de a obiecta, pe motive legate de situatia dvs., in orice moment, fata de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de catre noi, si ni se poate solicita sa nu va mai prelucram datele cu caracter personal. Daca aveti dreptul la obiectie si vi-l exercitati, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal in scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost.

Acest drept poate fi invalidat in special daca prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara pentru formalitatile aferente incheierii unui contract sau pentru indeplinirea unui contract deja incheiat.

Va rugam sa luati in considerare faptul ca drepturile de mai sus pot fi limitate in baza legislatiei nationale aplicabile privind protectia datelor. Electrolux Romania, in calitate de operator, ramane punctul de contact central in vederea exercitarii acestor drepturi.

Va rugam sa adresati orice intrebari la adresa sediului Electrolux Romania, situat in B-dul Traian nr. 23-29, Satu Mare, Romania sau la divizia vanzari, situata in B-dul. Aviatorilor nr. 41, Sector 1, Bucuresti, Romania. 

7. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijloacele de prelucrare si stocare ale Operatorului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare. 

8. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.

9. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament. 

10. Alte prevederi 

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Date de contact : Responsabil cu Protectia datelor: e-mail: contact@electrolux.ro; adresa de corespondenta: in Bd. Aviatorilor nr. 41, sector 1, Bucuresti.

  • Hosting by Host-Age.ro