Evenimentul anului pentru pasionatii de arta culinara
3 decembrie 2024 • Hotel JW Marriott

Paste Baneasa

Regulamentul Oficial al Campaniei promotionale “Gateste cel mai bun cozonac cu faina Baneasa!”

(8 decembrie 2021 – 15 decembrie 2021)

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOtIONALE 

Organizatorul campaniei promotionale Gateste cel mai bun cozonac cu faina Baneasa(denumita in continuare „Campanie promotionala”) este SC Baneasa Moara SA , cu sediul in Buftea, Judetul Ilfov, Str. Rasaritului 47b, Romania inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J23/2303/2012, avand codul unic de inregistrare RO22650861, (denumita in continuare „Organizatorul”), reprezentata de d-nul Neculai Enachiuc, in calitate de Director General. 

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (in cele ce urmeaza “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, având obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare. 

Campania se va desfasura prin intermediul agenției EVENSYS CONSULT SRL  cu sediul in Str. Calea Floreasca, nr. 165, biroul 6.10, cladirea Centrul The One, etaj 6, sectorul 1, Bucuresti, tel: 0727 739 926, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/3885/2006, CIF RO 18459449, cont nr RO28 RZBR 0000 0600 0775 2420 deschis la Raiffeisen Bank, sucursala Dorobanti, reprezentata de Valentina Topliceanu avand functia de Managing Partner denumita in continuare “Agentia”, care se va ocupa de implementarea si derularea activitatilor Campaniei. 

Campania promotionala se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii. Prin participarea la acesta Campanie promotionala, se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul participantilor. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament. 

SECtIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL 

Prezenta Campanie se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 modificata si completata, privind comercializarea produselor si serviciilor de piata.

SECtIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI PROMOtIONALE 

Campania promotionala se desfasoara in perioada 8.12.2021, ora 10:44, inclusiv si se va incheia la data de 15.12.2021, ora 23:59, inclusiv. 

SECtIUNEA 4. ARIA DE DESFasURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE 

Campania promotionala este organizata si se desfasoara doar pe teritoriul României in conformitate cu prevederile prezentului Regulament si doar in mediul online.

SECtIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE 

Campania promotionala se adreseaza tuturor persoanelor fizice, cu varsta de peste 18 ani, avand domiciliul/resedinta in România, care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumiti in continuare „Participanti”). 

Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajatii Organizatorului, angajatii agentiilor implicate si nici membrii familiilor tuturor acestora: sotii/sotiile ori rudele de gradul intâi ale acestora. 

Prin participarea la Campanie, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora, participarea la aceasta Campanie implicând obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament. 

SECtIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI 

Premiile oferite in cadrul prezentei Campanii promotionale sunt urmatoarele:

1 Robot de bucatarie Rosmarino Infinity Robot :

 • Material carcasa:plastic ABS, plastic PP si oțel inoxidabil.
 • Puterea motorului:1.000 W.
 • Tensiune:220 & 240 V.
 • Frecvența:50-60 Hz / sec.
 • Material batator:oțel inoxidabil.
 • Material pentru cârlig de framântare:aluminiu turnat.
 • Material paleta plata:aluminiu turnat.
 • Material bol:oțel inoxidabil.
 • Capacitatea recipientului:5.500 ml.
 • Container fara BPA:Da.
 • Viteze7 + funcția de impuls.
 • inclinarea capului dispozitivului:Da.
 • Sigur in masina de spalat vase:Da, in afara de motor.
 • Lungimea cablului de alimentare:0,60 m.
 • Dimensiuni:34 x 34 x 22 cm.

1 Oala sub presiune cu capac inteligent Fresh Cooker Rosmarino – 5 L – 24 cm 

 • Materialul vasului:aluminiu.
 • Material de manipulare:bakelita.
 • Mâner ergonomic:Da.
 • Mâner non-supraincalzire:Da.
 • Acoperire:minerala antiaderenta cu 3 straturi.
 • Utilizare pe plita cu inducție:da.
 • Utilizare pe plita vitroceramica / plita cu gaz / electrica:da.
 • Utilizare in cuptor cu microunde:Nu.
 • Utilizare in cuptor:Nu.
 • Masina de spalat vase:vas da, capac nu.
 • Fara PFOA:Da.
 • Diametrul containerului:24 cm.
 • Diametrul fundului:24 cm.
 • Dimensiuni:40 x 24 x 19,5 cm.
 • Volumul utilizabil:5 l.
 • Volumul pâna la margine:5,1 l.

5 seturi  2 piese tava dreptunghiulara 33×13 cm si tava rotunda 22 cm de copt Rosmarino Cucina Bianca

 • Material:otel carbon / otel inoxidabil.
 • Suprafața:fara aderența
 • Grosime:0,4 mm si 0,6 mm.
 • Fara PFOA:da.
 • Curațare usoara:da.
 • Lavabil masina de spalat vase:da.
 • Dimensiune:22 x 8 cm si 33 x 13 x 6,5 cm.

20 Colectii Fainuri Baneasa ( Faina Alba Superioara 000 Baneasa, Faina Alba Superioara 000 pentru Cozonac Baneasa, Faina 650 Baneasa, Faina care creste singura Baneasa, Faina Neagra Baneasa) 

SECtIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOtIONALE 

MECANISMUL CAMPANIEI PROMOtIONALE 

1. Participanții trebuie sa acceseze pagina de Facebook www.facebook.com/pastebaneasa  sau contul de Instagram

in perioada 8.12.2021 ora 10:44 – 15.12.2021 ora 23:59.

2. Pentru a castiga unul dintre premii, utilizatorii trebuie:

-sa dea follow paginii de Instagram paste.baneasa. 

-sa gateasca reteta de cozonac preferata a familiei. 

-sa o posteze pe conturile lor de FB sau Instagram dand tag  facebook.com/pastebaneasa.

Orice participant care raspunde corect conform condițiilor de participare are sansa, prin tragere la sorți pe baza unui soft, sa devina castigatorul unuia dintre premiile promotiei (concursului) “Gateste cel mai bun cozonac cu faina Baneasa” . Simpla devenire de fan pe contul de Facebook www.facebook.com/paste.baneasa nu presupune si inscrierea in concurs, este necesara comentarea postului referitor la Concurs. 

SECtIUNEA 8. CONDItII DE VALIDARE 

Pentru ca un Participant sa fie validat câstigator, trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii: 

– sa indeplineasca conditiile prezentate la Sectiunea 5 a prezentului Regulament. 

– sa se inscrie in Campanie, respectând mecanismul campaniei promotionale. 

SECtIUNEA 9. DESEMNAREA SI VALIDAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR 

9.1 DESEMNAREA CASTIGATORILOR 

Castigatorii Campaniei promotionale vor fi desemnati prin tragere la sorti, si anuntati in ziua urmatoare extregerii. Tragerea se va efectua din toti participantii inscrisi in toata perioada concursului in Campania promotionala, prin tragere la sorti, care va fi realizata printr-un soft de internet de extragere legalizat. In cadrul tragerii la sorti se va extrage un potential castigator al premiului si 3 rezerve, pentru fiecare premiu participant la campanie. 

9.2 VALIDAREA CASTIGATORILOR 

Dupa desemnarea castigatorului Campaniei promotionale, Organizatorul va proceda la validarea acestuia. 

(1) Pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator al Campaniei promotionale, este necesara indeplinirea tuturor urmatoarelor conditii: 

· Participantul are dreptul de a se inscrie in Campania promotionala, potrivit prevederilor de mai sus; 

· Inscrierea sa se realizeze conform prezentului Regulament si legislatiei in vigoare; 

· Respectarea tuturor conditiilor de inscriere indicate in prezentul Regulament completat cu legislatia in vigoare;

(2) Castigatorul va fi anuntat in termen de 10 zile lucratoare de la data extragerii si va primi un mesaj privat, pe contul sau din partea Organizatorului. 

(3) De la data primirii mesajului, castigatorul are la dispozitie 5 zile lucratoare ca sa isi revendice premiul. De asemenea, in cele 5 zile lucratoare referitoare la revendicarea premiului, castigatorul are obligatia de a trimite Organizatorului urmatoarele date: numele complet, adresa din actul de identitate precum si adresa la care doreste sa fie livrat premiul si numarul de telefon, urmand ca Organizatorul sa ia legatura cu acesta in termen de 30 zile lucratoare de la data furnizarii tuturor datelor solicitate de catre Organizatorul campaniei promotionale, in vederea transmiterii premiului. 

(4) In cazul in care castigatorul/castigatorii nu va/vor raspunde la mesajul Organizatorului in termen de 5 zile lucratoare conform sectiunii 10.2.3., acesta va fi, invalidat, caz in care se va apela rezerva, in ordinea extragerii lor. De asemenea, daca din motive independente de vointa Organizatorului castigatorul/castigatorii nu poate/pot fi contactati de catre Organizator in termen de 10 zile lucratoare de la data extragerii (castigatorul nu raspunde, are telefonul inchis, nu se afla in aria de acoperire, etc, fara ca enumerarea sa fie limitativa), va/vor fi invalidati si se va apela la rezerve in ordinea in care acestea au fost extrase. 

(5) Validarea, respectiv invalidarea rezervelor, se va face dupa criteriile mentionate mai sus. In cazul in care nici rezerva nominalizata pentru predarea premiului din cadrul fiecarei sectuni nu poate fi validata, atunci premiul /premiile va/vor ramane in posesia Organizatorului. 

9.3. ACORDAREA PREMIILOR 

(1) Premiile ce revin castigatorilor vor fi expediate prin curier, la adresa mentionata de Castigator in cadrul mesajului privat, in termen de 30 zile lucratoare de la data primirii datelor de catre Organizator. 

(2) Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai oferi premiul daca atat Castigatorul de drept, cat si rezervele nu vor indeplini conditiile de validare sau nu isi vor revendica premiul in termenele stabilite. Organizatorul nu este responsabil in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte / incomplete. Reclamatiile referitoare la premiul castigat ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire a premiului nu vor fi luate in considerare de catre Organizator. 

(3) Expedierea premiului se va face o singura data catre castigator. 

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE 

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate castigatorilor in conformitate cu legislatia in vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiul, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului. 

SECTIUNEA 11. LIMITAREA RASPUNDERII 

(1) Organizatorii sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii promotionale. 

(2) Organizatorii Campaniei promotionale nu vor avea nici o raspundere si nu vor putea fi implicati in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra premiilor castigate cat si in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceasta Campania promotionala, exceptie facand cele prevazute de Ordonanta Guvernului 99/2000 („OG99/2000”) privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea 650/2002. 

(3) In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari din cadrul acestei Campanii promotionale, decizia comisiei este definitiva. 

Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru: 

· Nici o eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, aceasta fiind responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in Campania promotionala din cauza ilizibilitatii datelor personale. 

· Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea, din orice motive, a unui castigator de a intra in posesia premiului castigat. 

· Defectiuni tehnice ale operatorului de telefonie mobila; 

· Pierderea de catre participant a datelor de logare, blocarea adresei de e-mail a participantului sau alte defectiuni ale altor mecanisme decat cele ale site-ului, implicate in procesul de reamintire a parolei si userului. 

· Erori cauzate de folosirea incorecta a computerului personal de catre participant (intreruperea sursei de energie electrica a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul dea manipula rezultatele Campaniei promotionale). 

· Situatiile in care anumite persoane inscrise in Campania promotionala sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la Campania promotionala, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita. 

Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea Campaniei promotionale. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice si/sau intreruperile care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau nefuctionarea/functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme. Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la Campania promotionala. Aceste circumstante pot de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea Campaniei promotionale (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), premiile obtinute in urma Campaniei promotionale, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea a acestora. 

Participantii accepta cu titlu definitiv si irevocabil toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigurilor, precum si a calendarului ulterior al Campaniei promotionale sau a altor schimbari legate de implementarea Campaniei promotionale. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile prevazute in Regulamentul Campaniei promotionale sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Campaniei promotionale. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia Organizatorului toate datele de contact solicitate (numele, prenumele, adresa de corespondenta si de email si numarul de telefon mobil). 

Organizatorul nu va fi responsabil pentru toate si oricare reclamatii, de orice natura, referitoare la premiile acordate, ulterioare semnarii de primire a premiilor de catre Participantii desemnati castigatori. 

Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate primi premiul din cauza numelui, prenumelui, telefonului adresei de corespondenta sau adresei de mail transmise gresit. 

SECTIUNEA 12. INCETAREA/INTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOTIONALE 

(1) Campania promotionala poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in Sectiunea 2 de mai sus in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei promotionale. 

(2) Forta majora inseamna orice eveniment extern, absolut invincibil si inevitabil care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulamentul Campaniei promotionale. 

(3) Campania promotionala mai poate inceta oricand inainte de implinirea perioadei stabilite in Sectiunea 2 de mai sus ori poate fi suspendata oricand in baza liberei decizii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor de mai sus. 

SECTIUNEA 13. LITIGII 

(1) Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei promotionale se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul incare aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din Municipiul Bucuresti, la care Organizatorul isi are sediul ales, potrivit legii romane.

(2) Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei promotionale se pot trimite pe adresa Organizatorului in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data anuntarii castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nici o reclamatie. 

SECTIUNEA 14. ALTE CLAUZE 

(1) Deciziile Organizatorului privind Campania promotionala sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor. 

(2) Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale. 

(3) Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda asistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei promotionale. 

 • Hosting by Host-Age.ro